Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Klub Græse Bakkeby
Klub Græse Bakkeby
Frokost på stranden

Samarbejdet med skolen

Vi har gennem mange år opbygget et tæt og positivt samarbejde med Græse Bakkebyskolen omkring vores fælles børn.

I forbindelse med skolereformen indgår vi som klubmedarbejdere i skoledagen, hvor vi samarbejder med lærerne omkring faglig fordybelse og varetager dele af den understøttende undervisning.

Hver årgang har tilknyttet en kontaktpædagog fra klubben, som samarbejder med lærerne omkring   børnenes trivsel og læring. Vi deltager bl.a. på trinmøder og – i det omfang det er muligt – i netværksmøder med familierne. Flere år i træk har vi desuden deltaget på 5. klassernes lejrskoler.

I dagligdagen bruger lærere og pædagoger hinanden til sparring og vidensdeling om børnegrupperne, så vi sikrer en bredere og mere målrettet tilgang til børnenes trivsel og læring.  

Klubbens medarbejdere er nu også på Græse Bakkebyskolens intranet og kan kontaktes derigennem.


 

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Hverdagen-i-klubben/Skoleklub-samarbejde